Shitblerje.info është një platformë e hapur në shtator 2007, në të cilën mund të publikosh oferta ose të kërkosh:
artikuj, mallra, shërbime por edhe njoftime apo shpallje për aktivitete kulturore, evenimente tregtare, panaire, ekspozita, dyqane online per biznesin tuaj etj.

E ndarë në rubrika te veçanta si:
tregu i punës
tregu i makinave
tregu elektronik
tregu i shtëpive (pasuri te paluajtshme)
tregu i shërbimeve .... apo dyqane online per bizneset
.......por edhe sipas rajoneve dhe qyteteve si nga
Shqipëria ashtu edhe nga Kosova e Mali i zi,
nga Maqedonia apo Diaspora.....
Shitblerje.info ofron një alternativë për zgjerimin e tregut oferte - kërkese.


Kuptohet që kjo iniciativë, ka nevojë per mbështetje dhe bashkpunëtorë,
specialistë nga fusha dhe rajone të ndryshme.

Nëse sheh interes tek ky projekt,
je i mirëseardhur ne grupin e punës…

Vërejtjet dhe sygjerimet janë të mirëpritura!

Per te lejuar nje shikimin te mire te faqes tonë, ju lutemi pranoni përdorimin e Cookies. OK